Reforma integral de casa unifamiliar en Badalona

Superfície 150 m2
Pressupost
Promotor Particular
Any Juny 2017 – Febrer 2018
Arquitectes: http://www.locastudio.eu/

carlosmartinez arquitecte tècnic