Direcció d’execució d’obra per realitzar 30 habitatges i aparcaments en dos edificis plurifamiliars a Montgat.

  • Superfície 4.000 m2
  • Pressupost 3 milions €
  • Promotor Veganarcea, S.L.
  • Arquitecte Francisco Rosselló Borredà
  • Constructor OHL