Serveis tècnics per a particulars i comunitats de propietaris

Sóc un arquitecte tècnic amb una àmplia experiència en treballar amb particulars i comunitats de propietaris, oferint una gamma de serveis especialitzats per satisfer les vostres necessitats. Amb un enfocament personalitzat i professional, estic aquí per oferir-vos solucions eficients i de qualitat en tots els aspectes tècnics relacionats amb els vostres immobles.

A continuació, trobareu una visió general dels serveis que ofereixo:

Inspeccions tècniques d’edificis: Realitzo inspeccions tècniques d’edificis per avaluar l’estat general i la seguretat estructural. A través d’un exhaustiu procés d’anàlisi i inspecció, identifico possibles deficiències i emeto informes tècnics que us ajudaran a prendre decisions informades sobre el manteniment i la millora del vostre edifici.

Cèdules d’habitabilitat: realitzo el certificat d’habitabilitat d’immobles usats que certifiquen que els vostres immobles compleixen amb els estàndards de salubritat i habitabilitat exigits, i faig els tràmits davant l’agència catalana de l’habitatge per tal de poder obtenir la cèdula d’habitabilitat corresponent. Complint amb tots els requisits legals i normatives vigents, emeto cèdules

Direcció d’execució d’obres: Assumeixo la responsabilitat de dirigir i supervisar l’execució d’obres, ja sigui en projectes de nova construcció o de reforma on cal arquitecte i arquitecte tècnic. Mitjançant una estreta coordinació amb els constructors i altres professionals implicats, vetllo per garantir que les obres es desenvolupin segons les especificacions tècniques i els terminis establerts, assegurant la qualitat del resultat final.

Projectes i direcció de reformes interiors: Desenvolupo projectes i dirigeixo reformes interiors per a particulars i comunitats de propietaris. Juntament amb el meu equip, us oferim solucions funcionals i estètiques per aconseguir els vostres objectius de reforma. Ja sigui una reforma de l’habitatge, l’adequació d’un local comercial o la millora de les àrees comunes d’una comunitat, treballem amb eficiència i compromís per crear espais que us satisfacin plenament.

Us convido a contactar-me per explorar com puc ajudar-vos en els vostres projectes. La meva experiència com a arquitecte tècnic em permet entendre les vostres necessitats i oferir-vos solucions personalitzades i competitives. Treballo amb dedicació i compromís per assegurar-vos resultats excel·lents en tots els serveis que ofereixo.