Formatgeria El Reixagó a Olost de Lluçanès

Superfície
Pressupost
Promotor Majó Grau Agrícola, S.L.U.
Enginyeria Proega
Web: http://www.reixago.com/

carlosmartinez arquitecte tècnic